Šiljeku-Šalja: CBK podržava inicijative za žene preduzetnice da imaju finansijsku uključenost
Video
Pročitajte: 5 мин.
1 month ago
Линк је копиран

Pod motom „Vodite računa o svom novcu, obezbedi svoju budućnost“, ove godine se održava 12. Međunarodna nedelja novca u organizaciji Centralne banke Kosova.

Kroz različite aktivnosti koje se sprovode u okviru finansijske edukacije, ova inicijativa ima za cilj da informiše građane od najranijeg uzrasta i da postepeno stekne znanja, veštine, stavove i ponašanja koja su neophodna za donošenje zdravih finansijskih odluka i postizanje blagostanja i finansijske stabilnosti.

Na konferenciji „Pristup finansiranju za žene preduzetnice“, zajedničkoj aktivnosti CBK-AMIK, zamenik guvernera za opšte funkcije u Centralnoj banci Kosova, Nesrin Šiljeku-Šalja, je rekla da je posvećenost Centralne banke Republike Kosovo u finansijskom uključivanju žena preduzetnica nije samo cilj, već investicija u budućnost.

Šiljeku-Šalja je istakla da sa višestrukim pristupom finansijskoj inkluziji, CBK doprinosi svetlijoj ekonomskoj budućnosti za građane Republike Kosovo.

Šiljeku-Šalja: CBK je posvećena unapređenju regulatornog okvira i nadzorne infrastrukture

„Centralna banka Republike Kosovo, u okviru svog ustavnog i zakonskog mandata, i kroz svoju strategiju, posvećena je unapređenju regulatornog okvira i nadzorne infrastrukture kako bi se uskladila sa zakonodavstvom i politikama Evropske unije i podržala inicijative koje povećavaju pristup finansijama i održivost“, rekla je Šiljeku-Šalja.

Govoreći o značaju žena u preduzeću, Šiljeku-Šalja je naglasio da postizanje finansijske inkluzije i pristupa finansijama za žene zahteva zajednički napor. Pritom je istakao da doprinos institucija finansijskog sektora treba da bude veći u obrazovanju žena.

Šiljeku-Šalja: Doprinos institucija finansijskog sektora treba da bude veći u obrazovanju žena

„Ženama preduzetnicama je potrebno više obuka i aktivnosti u ovom pravcu od aktera finansijskog sektora i šire. Doprinos institucija finansijskog sektora treba da bude veći u obrazovanju žena u smislu obrazovanja i obuke za usluge i mogućnosti finansijskih institucija koje bi takođe povećale odgovarajuće portfelje finansijskih institucija, i pozitivno bi doprineli ukupnom finansijskom zdravlju sektora“, dodala je ona.

Govoreći o rešavanju izazova i prepreka sa kojima se žene preduzetnice suočavaju u svom poslovanju, ona je rekla da će CBK kroz programe finansijskog obrazovanja doprineti njihovom informisanju i obrazovanju.

Šiljeku-Šalja: CBK zapošljava ukupno 225 radnika, od kojih su 122 žene

„Ovo je u skladu sa 5. ciljem Strateškog plana CBK-a. Činjenica da CBK sada predstavljaju žene iu odboru i u izvršnom odboru CBK-a označava posvećenost CBK-a ne samo da se zalaže za finansijsku inkluziju žena, već i da vodi svojim primerom. Trenutno CBK zapošljava ukupno 225 radnika, od kojih su 122 žene“, rekla je Šiljeku-Šalja.

Na kraju, zamenica guvernera Šiljeku-Šalja je rekla da će se CBK posvetiti prikupljanju i objavljivanju rodno razdvojenih podataka o pristupu finansijama, podataka koji će pružiti vredan uvid u specifične izazove sa kojima se suočavaju žene preduzetnice u Republici Kosovo.

Predsednik odbora Asocijacije mikrofinansijskih institucija Kosova Špend Nura rekao je da, iako je poslednjih godina postignut napredak, žene se i dalje suočavaju sa značajnim preprekama kada je u pitanju pristup finansijskim uslugama, za šta je rekao da treba pojačati napore kako bi se osiguralo da sve žene imaju jednake mogućnosti da deluju kao preduzetnice.

Nura: Moramo povećati naše napore da osiguramo da sve žene imaju jednake mogućnosti da deluju kao preduzetnice

"Ekonomsko osnaživanje žena nije samo moralni imperativ, već je i strateško ulaganje u održivi razvoj i rast naših zajednica i ekonomija. Međutim, iako je poslednjih godina postignut napredak, žene se i dalje suočavaju sa značajnim preprekama kada je u pitanju pristup za finansijske usluge. Naše mikrofinansijske institucije su se pojavile kao moćan katalizator u rešavanju ovog pitanja. Nudeći finansijske proizvode prilagođene potrebama žena preduzetnica, mikrofinansijske institucije igraju važnu ulogu u otkrivanju svog potencijala i promovisanju ekonomske nezavisnosti... Putem malih kredita naše institucije osnažuju žene da započnu i prošire svoje poslovanje, stvore mogućnosti za zapošljavanje i doprinesu ukupnom prosperitetu naših zajednica... Takođe moramo znati da ima još mnogo posla da se uradi, moramo povećati naše napore da osiguramo da sve žene imaju jednake mogućnosti da deluju kao preduzetnice“, rekao je Nura.

Da bi obeležila ovaj događaj, CBK je organizovala razne aktivnosti tokom cele nedelje. U početku je nedelja počela potpisivanjem memoranduma o razumevanju između CBK, Udruženja banaka Kosova, Udruženja mikrofinansijskih institucija Kosova i Kosovskog biroa za osiguranje, preko kojeg je osnovan Savet za finansijsku edukaciju, čija je svrha koordinacija za unapređenje finansijskog znanja u zemlji.

Nedelja je nastavljena i unapređenjem još jedne saradnje, potpisivanjem memoranduma o razumevanju sa Univerzitetom u Prištini „Hasan Priština“, sa Ekonomskim fakultetom u cilju doprinosa unapređenju ekonomskog i finansijskog znanja i saradnje za zajedničke projekti iz oblasti ekonomije, finansija i finansijskog obrazovanja.

U međuvremenu, sedmica se završava nizom predavanja sa učenicima u nekim od osnovnih i srednjih škola u zemlji.

Podsećamo da je Međunarodna nedelja novca godišnja globalna kampanja podizanja svesti, koju organizuje Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Ova veb stranica se održava i upravlja od strane novinske agencije KosovaPress. Sav materijal na ovoj veb stranici je jedinstvena produkcija KosovaPressa, tako da KosovoPress ima sva prava koja su data zakonom o autorskim pravima prema zakonskim odredbama o autorskom i intelektualnom vlasništvu. Upotreba, modifikacija, i distribucija za komercijalne svrhe su strogo zabranjeni.
Ova veb aplikacija razvijena je uz podršku #SustainMedia Programme, sufinansiranog od strane Evropske Unije i Vlade Nemačke, koji sprovode GIZ, DW Akademie i Internews. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost KosovaPress-a i ne odražava nužno stavove EU ili Nemačke vlade.
© 2002-2024 Sva prava zadržana su od A.P.L. KosovaPress