​Grant za učinak, 11 opština korisnice granta od 8,3 miliona evra

​Grant za učinak, 11 opština korisnice granta od 8,3 miliona evra

Orahovac, Obilić, Srbica, Suva Reka, Kačanik, Štimlje, Mališevo, Dragaši, Ranilugu, Parteši i Peć su 11 opština koje su korisnice granta za opštinski učinak u iznosu od 8,3 miliona evra, koje su potpisale sporazum sa Ministarstvom lokalne samouprave.

Prvi potpredsednik Vlade za evropske integracije Besnik Bisljimi je u svom govoru rekao da je polazna osnova za svaki uspeh na putu ka EU reforma javne uprave.

error: Content is protected !!