Žene iz Kruše zahtevaju bolji tretman za porodice nestalih osoba i veću podršku poljoprivrednicima

Žene iz Kruše zahtevaju bolji tretman za porodice nestalih osoba i veću podršku poljoprivrednicima

Žene iz Velike Kruše zatražile su veću podršku poljoprivrednicima, ali i regulisanje statusa porodica nestalih. Kažu da im deca beže sa Kosova, jer nemaju potrebnu podršku institucija, a dodaju da im 170 evra koje primaju nije dovoljno.

Članovi Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica, žrtve seksualnog nasilja u ratu i peticije, zajedno sa odborom grupe poslanica, u Velikoj Kruši posetili su poljoprivrednu zadrugu koju vodi Fahrije Hoti. Potonja je rekla da je deo porodica nestalih razočaran tretmanom naših institucija…

error: Content is protected !!