Završeno je izvođenje dokaza u slučaju protiv Saljiha Mustafe, završne reći u septembru

Završeno je izvođenje dokaza u slučaju protiv Saljiha Mustafe, završne reći u septembru

Sudsko veće u predmetu Saljiha Mustafe u Hagu privelo je kraju izvođenje dokaza i naložilo stranama da podnesu konačne spise do 21. jula. Takođe od 13. do 15. septembra određen je i period za iznošenje završnih reči.

Za slušanje završnih reči, pretresno veće je odredilo rezervni dan 16. septembar, navodi se u obaveštenju Specijalizovanih veća Kosova.

error: Content is protected !!