Završena terenska vežba „Steel Alpha Support”

Završena terenska vežba „Steel Alpha Support”

U okviru priprema za validaciju i učešća u vežbi „Defender Europe 2023“, Drugi pešadijski puk Kopnenih snaga KBS je sproveo aktivnosti obuke u cilju povećanja operativnih kapaciteta sa fokusom na validaciju potčinjenih jedinica kompanija 2A (K2A) i druga kompanija za podršku (K2MB).

Svrha vežbe je validacija pešadijskih kapaciteta na nivou voda, kapaciteta borbene podrške sa službama na nivou voda i povećanje saradnje i interoperabilnosti između jedinica drugog pešadijskog puka (R2K).

error: Content is protected !!