Zakon o elektronskom nadzoru ostaje samo na papiru

Zakon o elektronskom nadzoru ostaje samo na papiru

Na Kosovu se ne primenjuje Zakon o elektronskom nadzoru lica čije je kretanje ograničeno sudskom odlukom. Čak ni za ovaj zakon nema operacionih sala za elektronski nadzor i nema opreme ili elektronske narukvice za nadzor.

Tako se kaže u izveštaju Elektronskih uređaja: fokus na sprečavanju slučajeva nasilja u porodici“, koji je danas pokrenuo Pokret FOL i podržan od misije EULEKS-a na Kosovu.

Šef misije Euleksa na Kosovu Lars-Gunnar Ëigemarkizjavio je da je Kosovo prilagodilo pravni okvir sa onim EU u načinu suzbijanja ove pojave, ali je istakao da Vlada treba da radi na tome u smislu nacionalne strategije zaštite od nasilja u porodici.

Ali, prema njegovim rečima, iako je postojala politička volja, Zakon o elektronskom nadzoru se ne primenjuje u praksi, već je ostao samo kao zakon na papiru.

Ëigemark: Zakon o elektronskom nadzoru je ostao samo zakon na papiru

„Kosovo već ima zakon o elektronskom nadzoru, lice čije je kretanje ograničeno sudskom odlukom […] Kako koristiti alate za elektronski nadzor kao deo pravosudnog sistema, a cilj je, naravno, da se prate oni koji su izvršili krivična dela i koji su osumnjičeni ili bi mogli ponovo da izvrše takva dela. Koliko ja znam, ovaj zakon o elektronskom nadzoru je pre svega zakon na papiru. Nije jedini, i ne samo ovde na Kosovu, koji je ostao na papiru, ali sada 5-6 godina nakon usvajanja, vreme je da se vidi kako se može primeniti. Naravno, ovde posebno gledam na Kosovsku policiju ali i na pravosuđe uopšte koje mora da odluči kako dalje“, naglasio je on…

error: Content is protected !!