Zahteva se da se još 39 osobe uključe kao žrtve u slučaju protiv Tačija i drugih

Zahteva se da se još 39 osobe uključe kao žrtve u slučaju protiv Tačija i drugih

Kancelarija za učešće žrtava preporučila je da se u postojeću grupu od 32 osobe koje tvrde da su žrtve u slučaju protiv Tačija i drugih, uključi još 39 drugih i da ih zastupa isti branilac. Ova kancelarija je zatražila da se njihov identitet čuva u tajnosti i da se zločini za koje podnosioci pritužbe tvrde da su pretrpeli poklapaju sa mestima i vremenom navedenim u optužnici. O ovim zahtevima odlučiće sudija za prethodni postupak.

Šefica Odeljenja za informisanje i komunikaciju sa javnošću Angela Grip saopštila je da je uz preporuku za 39 žrtava koje učestvuju u ovom procesu odbijeno šest aplikanata sa ovakvim zahtevima.

error: Content is protected !!