Za 6 meseci otišlo 108 lekara, kao rešenje se vidi Zakon o platama

Za 6 meseci otišlo 108 lekara, kao rešenje se vidi Zakon o platama

Samo u prvih šest meseci ove godine 108 lekara, od kojih 36 specijalista, napustilo je posao u javnim zdravstvenim ustanovama da bi nastavili da obavljaju struku u inostranstvu. Da bi se sprečila ova zabrinjavajuća pojava za zdravlje Kosova, potrebno je stvaranje boljih uslova za rad i usvajanje Zakona o platama.

Predsednik Komore lekara Kosova Pljeurat Sejdiu, smatrajući odlazak lekara iz UBKCK-a velikom zabrinutošću, kaže da Kosovo nije uspelo da sastavi odgovarajuću strategiju za ljudske resurse.

Sejdiu kaže da pored lekara sa Kosova odlaze i specijalisti zbog loših uslova za specijalizovano obrazovanje.

„Sada premašuje broj koji smo prognozirali za ovu godinu, bilo je za ovu godinu 200 do 210 do kraja godine, sada samo u prvih 6 meseci imamo 108 koji su samo pripremili dokumente, sertifikat za etičko -profesionalnu čistoću, koja im je potrebna kada odu… Očekujemo da će do kraja godine verovatno više od 220 novih lekara uglavnom zato što u okviru njih ima negde 7-8 specijalista, ima više od 36 specijalizanta, a ostali su doktori koji diplomiraju i ovo je alarm i nema dobru prognozu… Tri glavna razloga ostaju ista kao od prošle godine, prednjače uslovi rada, kvalitet i uslovi specijalističkog obrazovanja i treći je plaćanje.. Jedino rešenje je ozbiljno ulaganje u zdravstvo, ne govorim samo o opremi, već ulaganju u ljudske resurse, kao u definitivno profilisanje bolnica, što nažalost niko ne shvata ozbiljno… Na Kosovu, izrada adekvatne strategije za ljudske resurse i generalno za zdravlje je potpuno neuspešna i ne postoji odgovarajuća zdravstvena politika “, naglasio je Sejdiu.

Ministar zdravlja Rifat Ljatifi smatra da je bekstvo lekara sa Kosova osnovni problem za kosovsko zdravlje.

Ali, iako kaže da radi na stvaranju boljih uslova za zdravstvene radnike, Ljatifi ističe da nikada neće moći stoprocentno da zaustavi ovu pojavu odliva mozgova.

„Odluka lekara ili medicinske sestre da ostane na Kosovu ili da ode u inostranstvo je veoma složena, da se menjaju svi elementi, da se grade svi centri izvrsnosti i svi programi koje ima naša strategija i vlada, nećemo moći 100% zaustaviti odlazak lekara iz jedne zemlje u drugu. Veoma sam zainteresovan da to potpuno zaustavim, ali to nikada nije verovatno. Interesuje me da naši lekari, medicinske sestre, naši laboratorijski tehničari, naši naučnici budu na najboljem mogućem nivou, ali sam veoma zainteresovan da vratimo ovde stručnjake koje imamo u inostranstvu… (odlazak lekara ) ovo je fundamentalni problem zdravlja Kosova“, naglasio je Ljatifi.

Najbolje rešenje za sprečavanje bekstva lekara sa Kosova, prema rečima direktora Kliničke univerzitetske bolničke službe Kosova, Valbona Krasnićija, jeste usvajanje Zakona o platama.

„Ono što je najpotrebnije je zakon o platama gde će zdravstvenim radnicima biti obezbeđena i zagarantovana pristojna plata u odnosu na školovanje koje su završili i posao koji obavljaju za zdravstvu pacijenata, što će biti najbolji način i najbolji signal, da zdravstveni radnici znaju da su potrebni i da treba da ostanu na svom mestu radi pružanja zdravstvenih usluga. Pravo je svakog pojedinca, i lekara i medicinskih sestara, da teži najboljem mogućem za svoju profesiju i svoju porodicu. Ali, ono što nam je u ovoj fazi najpotrebnije je usvajanje Zakona o platama gde bi zdravstveni radnici našli svoje zasluženo mesto“, rekao je on.

Zabrinutost zbog odlaska zdravstvenih radnika iz javnog sektora izražavaju i iz Udruženja za zaštitu prava pacijenata.

Besim Kodra, iz ovog udruženja, ističe za KosovaPres da se odlaskom lekara povećavaju liste čekanja, a smanjuje kvalitet zdravstvenih usluga. Traži od države da poboljša uslove zdravstvenih radnika.

„Ovo nesumnjivo stvara poteškoće jer će se povećati liste čekanja, s druge strane građani koji imaju zdravstvene potrebe ne mogu da ih ispune zbog nedostatka kadrova koji te potrebe moraju ispuniti, a to nesumnjivo utiče i na opšte zdravlje građana, zašto ne i životni vek. Država treba da razmisli o tome i da radi na podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga i uslova rada za te zdravstvene radnike kako bi mogli da rade ovdje za misiju o kojoj su obrazovani i koja im je potrebna pacijentima“, naglasio je Kodra.

error: Content is protected !!