Vojska, bolnice, zatvori i studenti su u opasnosti da ostanu bez snabdevanje hranom

Vojska, bolnice, zatvori i studenti su u opasnosti da ostanu bez snabdevanje hranom

Neke kosovske institucije rizikuju da ostanu bez snabdevanja hranom i drugim proizvodima jer je kriza cena navela ekonomske operatere, u nekim slučajevima, da zahtevaju raskid ugovora o snabdevanju.

Institucije koje mogu ostati bez zaliha su vojska, bolnice, zatvori, studentski centri i druge.

Služba Univerzitetske kliničke bolnice Kosova (BKSK) i Univerzitetski klinički centar su potvrdili da zbog povećanja cena postoje poteškoće u ispunjavanju nekih ugovora.

Zvaničnici BKSK-a rekli su za KosovaPress da je u tri slučaja bilo zahteva za raskid ugovora od strane ekonomskih operatera.

„Što se tiče kretanja cena na globalnom nivou, bilo je poteškoća u sprovođenju nekih ugovora od strane nekih privrednih operatera. Imamo zahtev za usklađivanje cena po berzi koji je prozvan u Zakonu o obligacionim odnosima, koji je BKSK odbio. Imali smo tri slučaja gde su tražili raskid ugovora. Međutim, do sada nismo imali većih prepreka ili prekoračenja veličine koji utiču na napredak službi jedinica BKSK“, kaže Seljami Krasnići, šef nabavke BKSK-a.

Čak i iz Univerzitetskog kliničkog centra Kosova (UKCK) kažu da je zbog visokih cena došlo do saopštenja Ekonomskog operatera „Beni Dona Plast“ za teškoće u „Snabdevanju prehrambenim artiklima.

Što se tiče poteškoća u snabdevanju zbog cena, možemo reći da smo imali obaveštenje Privrednog operatera „Beni Dona Plast“ za poteškoće u „Snabdevanju prehrambenim artiklima-Kategorija 4-Partija 1“ i internom AKP-AK-18 -012- 111 koji ugovor je pod nadzorom CPA (Centralna agencija za nabavke). Sa ovim obaveštenjem ekonomski operater se obratio CAN-u, ali i nama kao ugovornom autoritetu za rashode. U ovom saopštenju, predmetni privredni operater je izrazio zabrinutost da zbog povećanja cena možda neće moći da nastavi snabdevanje. Ovim je CAN obaveštena kao potpisnik ugovora“, naglašava za KP Fehmi Havoli, vršilac dužnosti šefa nabavke u UKCK.

Zbog poskupljenja, pored ovih institucija, ova kompanija ima poteškoća u snabdevanju i Studentskog centra i Vojske Kosova.

Kosovske bezbednosne snage nisu odgovorile KosovaPresu ako su od privrednog operatera dobile bilo kakvo obaveštenje o poteškoćama u snabdevanju. Za sve ovo kontaktirajte Ministarstvo odbrane“, rekao je Velazerim Ćerimi iz Kosovskih bezbednosnih snaga.

Međutim, Ibrahim Šalja, direktor Kancelarije za odnose sa javnošću u Ministarstvu odbrane, rekao je da do sada nije bilo poteškoća u snabdevanju vojske hranom, uprkos zakonskim procedurama koje su u toku sa privrednim operaterom.

Menadžer kompanije „Beni dona” Valon Dervišoli kaže da pored teškoća u snabdevanju rade sa gubitkom. Zbog toga, ova kompanija zahteva reviziju ugovora od Centralnog organa za nabavke.

Što se policije tiče, kaže da je raspisan novi tender za nabavku.

 

„Ima mnogo poteškoća, prvo smo imali poteškoća u snabdevanju naftom i drugo, takođe su cene porasle za preko 300 odsto… Tražili smo od CPA reviziju, ali oni nisu razmotrili naš zahtev. Ugovor se potpisuje klauzulom. Imamo ugovor sa CPA, u taj ugovor je uključen UKC, Studentski centar, Bolnica, tako da su svi na jednom tenderu. Međutim, ugovor je podeljen na nekoliko delova, za hranu, sa higijenskim potrepštinama. Imamo dva lota… Cene su astronomske, radimo sa gubitkom. Postoje posebni ugovori za KBS i policiju. Iako sa gubicima mi smo snabdeli svaku instituciju… za snabdevanje sa velikim gubicima, tražili smo da preispitamo ugovore, ali oni nisu prihvatili ne samo za nas, već ni za koga“, kaže Dervišoli.

Čak i iz kompanije „Ada grupa” kažu da imaju poteškoća da najvitalnije ustanove snabdevaju hranom i pićima. Driton Čitaku, generalni direktor kompanije “Ada Group”, čak je tražio da se ugovor raskine zbog finansijskih gubitaka.

 

„Snabdevamo najosetljivije institucije, pa i s najosetljivijim proizvodima, počev od UKCK-a, studentske menze, Kazneno-popravne službe Kosova, kosovskih vrtića, koje snabdevamo mesom, vodom i hlebom, ili tri najvažnija artikla… Snabdevamo i Kosovsku Vojsku sa pićima. Snabdevamo i Kosovsku policiju i sve kosovske institucije… podneli smo zahtev da raskinemo ugovor bez kažnjavanja kao kompanija, čak i da platimo određenu kaznu, samo da ne budemo oštećeni u potpunosti, ali mi smo uzeli negativan odgovor“, naglašava on.

Rastuće cene takođe predstavljaju izazov za preduzeća u ispunjavanju ugovora sa javnim institucijama.

Skender Krasnići, predsednik Komore biznisa Kosova, rekao je da su neka preduzeća počela da podnose tužbe protiv državnih institucija uprkos stalnim zahtevima Komore biznisa Kosova, da se preispitaju ugovori o snabdevanju.

Krasnići kaže da je nemoguće da preduzeća isporučuju robu za vojsku, policiju i bolnice.

 

„Mi smo kao Komora biznisa Kosova takođe tražili od premijera i Vlade Kosova da preispitaju prethodne sporazume između privrede i državnih institucija za snabdevanje, bilo za hranu, i razne materijale za opštine ili vladu. Glavni razlog je to što su se sa početkom pandemije cene promenile i što je nemoguće da preduzeća snabdevaju kosovske institucije, bolnice, vojsku i policiju hranom i drugom opremom po sadašnjim cenama. Zatražili smo da se izvrši pregled jer su sve zemlje uradile pregled na osnovu promene cene. Pitali smo vladu, ali ni po tom pitanju nemamo odgovor. Kosovo je jednostavno u opasnosti da dođe do prekida u snabdevanju hranom bolnica, vojske i policije zbog nemogućnosti preduzeća da ove nabavke obezbede po istim cenama kao rezultat velikih promena. Neki biznisi su počeli da podnose tužbe protiv države zbog neizmena, uprkos zahtevima“, kaže Krasnići.

U međuvremenu, ministar finansija, rada i transfera Hekuran Murati rekao je da razume zabrinutost privrede, ali, prema njegovim rečima, ugovori koji su potpisani sa klauzulama moraju da budu završeni do kraja.

 

„Dogovorili smo se da vidimo da li možemo da nađemo rešenje. Moramo imati na umu, međutim, da ugovori, kada se dodeljuju, imaju svoje klauzule i moraju biti završeni. Uvek postoji rizik od fluktuacija cena naviše ili naniže. Međutim, rizik jedne strane se pretvara u korist druge strane. U slučaju da je došlo do pada cena, nijedan privredni operater ne bi došao u vladu da nam kaže da smanjimo ugovorne cene, jer mogu da ih nađem jeftinije, več bi ostvario veći profit. Dakle, ovaj rizik snose obe strane i to je obostrani rizik. Međutim, kao vlada videčemo da li se nešto može učiniti po ovom pitanju“, rekao je Murati.

Ogroman rast cena ili stopa inflacije u zemlji za esencijalne proizvode dostigao je u aprilu 11,2 odsto, dok je u martu iznosio 10 odsto.

error: Content is protected !!