Vlada treba tretirati Telekom Kosova sa zakonom o bankrotiranju

Vlada treba tretirati Telekom Kosova sa zakonom o bankrotiranju

Sudbina Telekoma Kosova ostaje nejasna, dok Vlada Kosova kao njen akcionar još uvek nije preduzela nijednu akciju oko tretiranje kompanije koja se smatra da je bankrotirala zbog neispunjavanja brojnih obaveza i dugova.

Izvršni direktor Američke Privredne Komore, Arian Zeka, rekao je za KosovoPress da se zakon o bankrotiranju mora koristiti u tretiranju Telekoma.

Zeka kaže da bi vlada trebala da pomogne ovom javnom preduzeću odredbama ovog zakona na snazi, kako bi prevazišla trenutnu finansijsku krizu.

Zeka: Vlada bi trebala da koristi zakone za bankrot Telekoma.

„Imamo zakon o bankrotu. Smatram da bi odredbe ovog zakona trebalo da pomognu Telekomu da prevaziđe trenutne probleme koje ima. Budući da je država vlasnik, naravno da takođe mora uvek da interveniše, uzimajući u obzir ograničenja koja mogu proizaći iz zakona o državnoj pomoći. Država bi trebala da pomogne ovom preduzeću da prevaziđe trenutne probleme i istovremeno započne proces strukturiranja što je pre moguće, što naravno uključuje restrukturiranje ljudskih resursa i pripremu ovog preduzeća za privatizaciju “, kaže Zeka.

On takođe naglašava da bi država trebala da preuzme deo odgovornosti u Telekomu, jer je nekoliko puta propala u procesu privatizacije i u njenom upravljanju.

Zeka: Već kasnimo, imali smo dva neuspešna pokušaja privatizacije.

„Već kasnimo, imali smo dva neuspešna pokušaja privatizacije, i situacija u kojoj se danas nalazimo najbolji je dokaz neuspeha državnih institucija što se tiče upravljanja i stvaranja mogučnosti za razvoj u Telekomu. Telekomu je potrebno strukturiranje, već godinama se govori da broj zaposlenih premašuje realnu potražnju. Ovo je takođe jedna od mana Telekoma, zatim njegove postepene sposobnosti, promene na tržištu koje su se dešavale tokom godina. Nesposobnost Telekoma da ispuni svoje obaveze prema potencijalnim poveriocima, rekao je on.

Pošto je država vlasnik Telekoma, Zeka je zatražio da vlada što pre počne sa restrukturiranjem ovog preduzeća.

Zeka: Država je vlasnik, ona mora da donese rešenja.

„Sada da se situacija razmotri, ono što možemo da kažemo je da Kosovo ima zakon o nesolventnošću. Dakle, treba koristiti ovaj zakon. Pošto je država vlasnik Telekoma, ona mora da preuzme deo odgovornosti u ovom aspektu i što pre krene u restrukturiranje ovog preduzeća i pripremu ovog preduzeća za proces privatizacije”, rako je Zeka.

U međuvremenu, zbog pada prihoda i stvaranje brojnih dugova od preko 50 miliona evra, zaposleni jedva uspeju primati platu. Za ovo preduzeće bilo je nekoliko sudskih i međunarodnih tužbi, gde su obaveze do sada dostigle oko 26 miliona evra, za ove dugove, pokrenula kompanija ‘Dardafon’ je postupak izvršenja. / KosovaPress /

error: Content is protected !!