Vlada sa 2 484,6 miliona evra prihoda i 2 376,4 miliona evra rashoda

Vlada sa 2 484,6 miliona evra prihoda i 2 376,4 miliona evra rashoda

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavljuje vladine račune za period 2015-2021, gde je objavljeno da su ukupni prihodi vlade u 2021. godini iznosili 2 484,6 miliona evra, od kojih su najveći deo poreza na proizvode, koji predstavljaju 67% ukupnih prihoda.

Prema KAS-u, ova publikacija predstavlja pregled vladinih prihoda i rashoda u ovom periodu.

„Ukupni prihodi Vlade u 2021. godini bili su 2 484,6 miliona evra. Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 67% ukupnih prihoda; tekući porezi na prihode 13%; finansijska sredstva i obaveze 11%; dok se ostatak prihoda raspoređuje na druge kategorije prihoda. Ukupni rashodi vlade u 2021. godini iznosili su 2 376,4 miliona evra. Najveći deo rashoda čine: naknade radnicima (27%); socijalni doprinosi i beneficije (26%); međupotrošnja (14%); bruto investicije (13%); dok su ostali rashodi raspoređeni u druge kategorije rashoda“, kaže se u saopštenju KAS-a.

error: Content is protected !!