Usvajanje Predloga zakona o prijavljivanju imovine i poklona nije uspelo

Usvajanje Predloga zakona o prijavljivanju imovine i poklona nije uspelo

U nedostatku kvoruma u Skupštini, nije usvojen Predlog zakona o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona.

Za usvajanje Nacrta zakona glasalo je samo 59 poslanika većine, dok su opozicioni poslanici bili uzdržani.

Unapred, sa 60 glasova za i jednim uzdržanim, Skupština je usvojila amandmane na ovaj Nacrt zakona.

error: Content is protected !!