„Uslov za podizanje plate u privatnom sektoru je nefunkcionalan i diskriminatoran“

„Uslov za podizanje plate u privatnom sektoru je nefunkcionalan i diskriminatoran“

Predstavnici privatnog sektora i privrede kažu da ih je Vlada diskriminisala antiinflacionim paketom, koji podrazumeva subvencionisanje radnika u javnim preduzećima u iznosu od 100 evra, ali isto ne važi i za radnike u privatnom sektoru. 

Glavni sindikalac radnika privatnog sektora Jusuf Azemi rekao je za KosovaPress da, ako vlada ne poštuje istu meru za privatne radnike, neka uzmu taj novac I neka srbima sa severa plate struju…

error: Content is protected !!