Udruženje Gastronoma sa nizom zahteva za državne institucije

Udruženje Gastronoma sa nizom zahteva za državne institucije

Asocijacija Gastronoma Kosova sastala se juče da bi raspravljala o poslednjim odlukama Vlade i dala preporuke za ublažavanje situacije i podršku ovom sektoru.

 

Ovo udruženje je pozvalo državne institucije da sarađuju u doprinosu kreiranju boljih i primerenijih mera i praksi, koje bi bile manje štetne i za naša preduzeća i za ekonomiju zemlje.

 

Oni su takođe pozvali na neke mere kojima će se pomoći gastronomskom sektoru.

 

Evo potpunog izjave gastronoma:

 

Uzimajući u obzir trenutnu pogoršanu situaciju i porast broja ljudi zaraženih virusom COVID-19, mi kao Udruženje vas pozivamo da sarađujete u pružanju našeg doprinosa u osmišljavanju najboljih i najadekvatnijih mera i praksi, koje će biti manje štetni i za naša preduzeća i za ekonomiju zemlje. Sada smo svi svesni da nemamo luksuz za još većih gubitaka radnih mesta i produbljujuće ekonomske krize!

 

Mi kao udruženje, iako smo uvek bili sektor koji je najviše pogođena pandemijom, bili smo i spremni smo da sarađujemo sa relevantnim institucijama. Poslednja odluka koju je donela Vlada Republike Kosovo, ne samo da ne utiče na sprečavanje širenja virusa, već u potpunosti uništava naša preduzeća i vodi nas u ekonomski kolaps.

 

Kao udruženje smatramo da nam smanjenje radnog vremena do 21:00, kao preduzećima, onemogućuje dalje poslovanje i vodi nas do najave bankrota. Istovremeno, ne verujemo da je to ključni faktor koji će pomoći smanjenju broja zaraženih i kao Udruženje verujemo da će podizanje svesti naših klijenata, osoblja, nošenja maski i pridržavanje drugih mera uvek u saradnji sa relevantnim institucijama biti najbolje rešenje.

 

I dalje smo uvereni da raspored nije glavni problem i faktor, već svest stanovništva da štiti sebe i druge poštujući mere IJZK-a.

 

Virus postoji, i moramo se naviknuti na to da živimo s njim tako što ćemo stanovništvo osvijestiti i spriječiti povećanje broja zaraženih, a ne samo kriviti određene sektore i oštetiti samo određene kompanije. Štaviše, ne postoje tačne činjenice i statistike da je žarište virusa Gastronomija i kao udruženje mi se osećamo revoltiranim takvim klevetama, smatrajući da ne delujemo da štetimo nikome kada smo i sami u opasnosti od ovog virusa i imamo odgovornost prema sebi, porodici i društvu.

 

Pozivamo nadležne institucije da pojedinačno kažnjavaju preduzeća zbog kršenja mera i pravila, a ne da deluju sveobuhvatno.

 

Budući da su nedavne odluke direktno uticale na sektora gastronomije, potrebno su hitne konsultacije sa akterima ovih sektora i odluke o povećanju specifične podrške za ovaj sektor, uključujući:

 

a) reprogramiranje rata kredita;

b) jednostavnost pristupa finansijama;

c) podrška za plate i stanarine, najmanje još tri meseca;

d) Odlaganje poreskih prijava i plaćanja za najmanje još tri meseca.

 

Nadamo se da će ove preporuke uzeti u obzir od strane relevantnih institucija, uzimajući u obzir značaj koji ovaj sektor ima za ekonomiju zemlje, radna mesta i dobrobit građana.

error: Content is protected !!