Udaljen posljednji barikadirani kamion na Jarinju

Udaljen posljednji barikadirani kamion na Jarinju

Problematičan kamion sa natpisom “Zajednica” na Jarinju udaljen je sa puta. Uprkos tome, Posebna jedinica ostaje na svojim položajima, čekajući nalog da se udalji.

Podsećamo da je do 16:00 časova krajnji rok kada barikade, ali i Specijalna jedinica kosovske policije moraju da se udalje sa puteva na Jarinju i Brnjaku, kako bi mesto prepustili KFOR-a koji će dve nedelje biti jedina snaga koja će tamo delovati.

error: Content is protected !!