U UKCK i druge bolnice leče se 270 pacijenata sa Covid-19

U UKCK i druge bolnice leče se 270 pacijenata sa Covid-19

Bolnička Služba i Universitetska Klinika Kosova (BSUKK) objavljuju da se na osnovu 24-časovnih izveštaja iz klinika za UKCK, ali i 7 opštih bolnica, leči 270 pacijenata sa pozitivnim Covid-19.

 

U UKCK klinikama ima 186 pacijenata, od čega 107 slučajeva u Bolnici za zarazne bolesti, od čega 55 sa terapijom kiseonikom i 2 slučaja u intenzivnoj nezi sa pogoršanim stanjem.

 

U sportskoj medicini postoji 15 pacijenata, od kojih su 2 intubirana, na Klinici za pulmologiju 34 slučaja potvrđena Covid-19, a svi su primenjivali kiseoničku terapiju.

 

U Prizrenskoj bolnici se leče 22 slučaja koji su potvrđeni sa Covid-19, u Đakovici 19, u Peći 29 slučajeva, u Uroševcu 5 slučajeva, u Gnjilanu 5 slučajeva, u Mitrovičkoj bolnici 3 slučaja i u Vučitrnu 1 slučaj.

error: Content is protected !!