U nedostatku kvoruma, glasanje o Nacrtu Zakona o Zaštiti Ratnih Vrednosti OVK ponovo propada

U nedostatku kvoruma, glasanje o Nacrtu Zakona o Zaštiti Ratnih Vrednosti OVK ponovo propada

Skupština Kosova, u nedostatku kvoruma, nije uspela da odobri Nacrt Zakona o Zaštiti Ratnih Vrednosti OVK, gde su samo 32 poslanika glasala za ovaj zakon.

Nedostatak poslanika sa Srpske Liste doveo je do toga da se glasanje o Nacrtu zakona o Verskim Slobodama na Kosovu odloži za još jedan sastanak.

Zamenica predsednika Skupštine, Arberie Nagavci, uopšte nije stavila ovu tačku na glasanje, pošto su poslanici Srpske Liste bili odsutni sa sednice.

Nagavci: Ne može se doći do broja od 11 glasova u zajednici, pazato ne može da se stavi na glasanje

„Prema članu 81 2 amendament Ustava Republike Kosovo za usvajanje, izmenu ili ukidanje zakona od vitalnog interesa, glasanjem većine poslanika Skupštine i većine poslanika Skupštine koji imaju zagarantovana mesta za predstavnike zajednica nisu većina. Dakle, potreban je najmanje 61 glas, uključujući najmanje 11 glasova za nevećinske zajednice. “Nemamo prisutnih 10 poslanika Srpske Liste, tako da shodno tome ne može da se dođe do broja od 11 glasova zajednica, pa stoga nije mogla da stavi ovu tačku na glasanje”, rekla je ona.

U nedostatku kvoruma za sledeći sastanak, glasanje o Nacrtu Građanskog Zakonika Republike Kosovo je odloženo.

error: Content is protected !!