„ U krizi su i radnici u privatnom sektoru“, kritikuje se odluka o naknadama samo za radnike u javnom sektoru

„ U krizi su i radnici u privatnom sektoru“, kritikuje se odluka o naknadama samo za radnike u javnom sektoru

Vlada je donela odluku da za ovaj mesec (januar) dodeli dodatnih 50 evra za radnike u javnom sektoru, ali ponovo ćutanje za radnike u privatnom sektoru. Ovu odluku „nekome majka, a nekom očuha“ privatna poslovna zajednica smatra nepravednom. Isti, zahtevaju da izvršna vlast preispita ove odluke i stimuliše sve zaposlene bez izuzetka.

Predsednik Sindikata radnika privatnog sektora (SPSK) Jusuf Azemi kaže za KosovaPress da je vlada morala da vodi računa o radnicima u privatnom sektoru, jer su, prema njegovim rečima, plate u ovom sektoru mnogo manje u odnosu na javni sektor.

error: Content is protected !!