U edukaciju i informisanje birača zahteva se da budu uključene i političke partije

U edukaciju i informisanje birača zahteva se da budu uključene i političke partije

Edukacija i informisanje birača ostaje izazov za Centralnu izbornu komisiju (CIK) imajući u vidu brojne aktere, dizajn glasačkih listića i česte parlamentarne izbore u zemlji koji zbunjuju građane.

Ovo je rečeno danas na radionici na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva u edukaciji i informisanju birača u budućnosti“, koju je organizovala Centralna izborna komisija.

error: Content is protected !!