Trust nije prošao, Besnik Tahiri: Bog vas ubio!

Trust nije prošao, Besnik Tahiri: Bog vas ubio!

I pored toga što je na današnjoj sednici Komisije za budžet i finansije konstatovano da je Nacrt zakona u načelu usvojen, koji omogućava povlačenje sredstava Trusta, predsednik Komisije Armend Muja je rekao da je na osnovu novom Uredbom Skupštine Kosova, nije usvojen ovaj Nacrt zakona.

Poslanik Muja je na narednom sastanku, koji je održan nekoliko sati nakon razmatranja budžeta za 2023. godinu, rekao da nema dovoljno glasova za Trust. Prema njegovim rečima, trebalo bi da bude 5 glasova za, a ne četiri.

error: Content is protected !!