Sednica u Skupštini se nastavlja, menjao se dnevni red zbog sednice dve vlade

U Skupštini Kosova danas je nastavljena jučerašnja sednica, iako su neki nacrti zakona bili predviđeni, oni su skinuti sa današnjeg…

Skupština stavlja na dnevni red razmatranje Nacrta zakona o inspekciji

Sa 76 poslanika za Skupština Kosova usvojila je predlog Komisije za privredu za izmenu i dopunu dnevnog reda, da se…

​Svečlja za nedostatka ličnih karata: Krajem godine imaćemo nove zalihe

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Dželjalj Svečlja je na današnjoj plenarnoj sednici najavio da će krajem ove godine imati nove zalihe…

Skupština Kosova deo globalne kampanje protiv nasilja nad ženama i devojčicama

Skupština Republike Kosovo pridružila se globalnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i devojčicama“. Na plenarnoj…

Počela sednica Skupštine, očekuje se razmatranje nacrta budžeta za 2022. godinu

Počela je plenarna sednica Skupštine Kosova na kojoj će, pored izjava van dnevnog reda i poslaničkih pitanja, u načelu biti…

Formirana je Ad-hoc komisija za izbor kandidata za tri člana NKM

Skupština Kosova je sa 80 glasova za, nijedan protiv i nijedim uzdržanim, formirala Ad-hoc komisiju za izbor kandidata za tri…

Nema kvorum za glasanje predsednika i članova odbora TRN

Ni za glasanje predsedavajućeg i četiri člana Odbora Tela za razmatranje nabavki, na današnjoj plenarnoj sednici nije bilo kvoruma. Za…

Odložena rasprava o davanju statusa strateškog investitora

Rasprava i glasanje o predlog-odluci Vlade za usvajanje preporuke Međuresorske komisije za strateška ulaganja za dodelu statusa strateškog investitora investicionom…

Skupštinska rasprava o davanju statusa strateškog investitora, opozicija traži dodatna pojašnjenja

Poslanici Skupštine Kosova razmatraju Predlog-odluke vlade za usvajanje preporuke Međuministarske komisije za strateška ulaganja za dodelu statusa Strateškog investitora za…

Skupština usvojila godišnji izveštaj KOSTT-a

Sa 79 glasova „za“, nijedan „protiv“ i nijednim uzdržanim, usvojen je godišnji izveštaj Javnog preduzeća Operatora sistema, prenosa i tržišta…
error: Content is protected !!