KAP objavljuje novu prodaju imovine putem likvidacionog broja 55

Kosovska agencija za privatizaciju (KAP) je zvanično objavila prodaju 52 imovine društvenih preduzeća, što predstavlja odličnu priliku za širenje poslovanja…
error: Content is protected !!