Cene prehrambenih proizvoda i usluga vrtoglavo rastu

Inflacija (povećanje cena) u julu ove godine dostigla je 14,2 odsto u odnosu na jul prošle godine. Dok prema poslednjem…

Izvoz robe u maju 76,0 miliona evra, uvoz 443,8 miliona evra

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je podatke o izvoznim i uvoznim tokovima za maj 2022. godine. Prema saopštenju KAS-a,…

KAS: Bruto domaći proizvod porastao u prvom kvartalu 2022.godine za 4,87%

Agencija za statistiku Kosova (ASK) objavila je danas podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP) za prvi kvartal 2022. godine, prema…

Prosečna bruto plata u 2021. godini na Kosovu bila je 484 evra

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je nivo plata na Kosovu za 2021. godinu, u kojoj se navodi da su…

Potrošačke cene u 2021. više za 3,4%

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je harmonizovani indeks potrošačkih cena (HIPC) za 2021. godinu, u kojem se navodi da…

KAS za štrajk USONK-a: Da pogledamo interes učenika, ova godina ne bi trebalo da bude dodatno oštećena

Školsku 2021-2022. godinu pohađalo je oko 12 hiljada učenika manje, dok je izazov za preduniverzitetski sistem i dalje primena kolektivnog…

Vlada sa 2 484,6 miliona evra prihoda i 2 376,4 miliona evra rashoda

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavljuje vladine račune za period 2015-2021, gde je objavljeno da su ukupni prihodi vlade u…

Broj registrovanih preduzeća opada

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je statistički repertoar privrednih preduzeća na Kosovu, za prvi kvartal ove godine, u kojem…

Smanjuje se broj putnika vozom, a povećava se broj putnika avionom

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je statistiku saobraćaja i telekomunikacija za prvi kvartal ove godine, sa podacima o vazdušnom,…

Električna energija, u februaru je uvezeno 272,97 GVh, a izvezeno 182,85 GVh

Kosovska agencija za statistiku (KAS), objavljuje statistiku energetike za februar ove godine, sa podacima o proizvodnji i potrošnji uglja, proizvodnji…
error: Content is protected !!