KAP objavljuje prodaju 19 imovina putem likvidacionog broja 56

Kosovska agencija za privatizaciju (KAP) je zvanično objavila prodaju imovine putem likvidacionog broja 56. Lista tendera za privatizaciju sa ovim…

Arben Ljimani izabran za generalnog direktora KPA

Odbor KAP-a odlučio je danas da kandidat Arben Ljimani bude izabran za upražnjeno mesto generalnog direktora. Arben Ljimani ima 20…

KAP izlazi sa obaveštenjem o odluci suda o privremenoj meri za Agrokosovu

Kosovska agencija za privatizaciju (KAP) primila je odluku Posebne komore Vrhovnog suda u kojoj je većinom glasova izrečena privremena mera…

KAP nije prodala nijednu imovinu van Kosova

Očekuje se da će preko 1600 imovine pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju biti prebačeno u Suvereni fond. Zamenica predsednika…

Nije uspeo proces imenovanja generalnog direktora KAP

Upravni odbor Kosovske agencije za privatizaciju, nakon razmatranja konačnog izveštaja Komisije za prijem o procesu zapošljavanja za poziciju generalnog direktora…

Potvrđeno da je bivši NBI Suve Reke stavljen pod direktnu upravu KPA

Kosovska agencija za privatizaciju, nakon što je završila neophodne procedure u slučaju povlačenja akcija, danas je izvršila osnivanje nove kompanije…

KPA usvaja strategiju za okončanje svojih glavnih procesa

Upravni odbor Kosovske agencije za privatizaciju (KAP) je na svojoj vanrednoj sednici usvojio strategiju okončanja glavnih procesa KPA, posebno u…

KAP pobeđuje u sporu od 18 miliona dolara pred Međunarodnim arbitražnim sudom

Kosovska agencija za privatizaciju dobija spor u Međunarodnom arbitražnom sudu, nakon tužbe podnete 1. aprila 2019. godine, radi naknade štete…

Suzana Dautaj- Surduli imenovana je za zamenicu predsednika Upravnog odbora KAP-a

Odbor direktora Kosovske agencije za privatizaciju, u svom novom sastavu, održao je danas svoju konstitutivnu sednicu, na kojoj ga je…

LDK optužuje VV za ‘ hvatanje’ Odbora KAP-a

Demokratski savez Kosova (LDK) optužio je danas vladajući pokret Samoopredeljenje da nastavlja sa zauzimanjem nezavisnih institucija, uključujući Odbor KAP -a,…
error: Content is protected !!