Stručnjaci za energetsku krizu: Vlada ne bi trebalo da odugovlači sa studijom izvodljivosti za obnovu proizvodnje gasa

U diskusiji „Budućnost gasa na Kosovu“, Kurtijeva vlada je kritikovana da ne rešava energetske probleme zemlje. Sve dok nije zatraženo…
error: Content is protected !!