Događaji 2. oktobra

Opština Priština će u saradnji sa Zajednicom albanskih opština i opština u regionu (ZAOOR) organizovati okrugli sto „Krune gradova albanskog…
error: Content is protected !!