Ponovo se otvaraju na stotine biznesa ali jos nema prodaje

Olakšanje mera u toku pandemije Covid-19, uticalo je da od poċetka nedelje otvore mnogo lokala sa raznom robom. Ali šteta…
error: Content is protected !!