Opštine se nadaju da Vlada neće uzimati novac iz opštinskih sopstvenih prihoda

Vlada Kosova je u nacrtu zakona o budžetu, koji je prošao prvo čitanje u Skupštini Kosova, predvidela da se neutrošena…
error: Content is protected !!