Svedok kaže da je sa Saljihom Mustafom razgovarao samo o humanitarnoj pomoći

Svedok kaže da je sa Saljihom Mustafom razgovarao samo o humanitarnoj pomoći

Jakup Ismailji, treći svedok odbrane Saljiha Mustafe, svedočio je pred Haškim tribunalom o periodu kada se sastao sa Mustafom krajem marta i početkom aprila 1999. Ismailji je rekao da su sa Saljihom Mustafom razgovarali o planovima za isporuku humanitarne pomoći Albanskim civilima.

Ismailji je bio deo Saveta za vanredne situacije, organizacije koja se bavila humanitarnom pomoći, ali je, prema njegovim rečima, sa početkom bombardovanja savet prestao da funkcioniše…

error: Content is protected !!