Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca

Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca

Danas je Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, najvećeg volonterskog pokreta na svetu, sa 189 udruženja i preko 17 miliona volontera.

Ideja o „godišnjoj akciji koja bi se mogla održati širom sveta… koja bi bila veliki doprinos miru“ predstavljena je ubrzo posle Prvog svetskog rata.

Ovu inicijativu, poznatu kao „Prekid vatre Crvenog krsta“, proučavala je Međunarodna komisija osnovana na 14. Međunarodnoj konferenciji Crvenog krsta.

Njegov izveštaj, predstavljen na 15. međunarodnoj konferenciji Crvenog krsta u Tokiju 1934. godine, takođe je odobren od strane nadležnih organa.

Tek posle Drugog svetskog rata, 1946. godine, Liga društava Crvenog krsta (LRCS) je ponovo razmotrila predlog Tokija (preimenovana u Međunarodnu federaciju društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC) 1991).

error: Content is protected !!