Svedokinja Canoli-Kačiu kaže da u Zlašu nije bilo zatočenika

Svedokinja Canoli-Kačiu kaže da u Zlašu nije bilo zatočenika

Ibadete Canoli-Kačiu je sledeća svedokinja odbrane Saljiha Mustafe u Hagu, koja je tokom svedočenja u Specijalizovanim većima rekla da je boravila u selu Zlaš od 16. do 21. aprila 1999. godine.

Svedokinja, koja je kao zdravstveni radnik bila u sastavu OVK, ispričala je sudu da je Saljiha Mustafu upoznala u ovom selu tek 21. kada su, prema njenim rečima, ranjenici prebačeni u Majac. Ona je navela da u Zlašu nije bilo privedenih ili zlostavljanih.

error: Content is protected !!