Svečlja: Nacrt zakona o platama stvara jedinstven sistem i donosi jednakost u platama

Svečlja: Nacrt zakona o platama stvara jedinstven sistem i donosi jednakost u platama

Skupštinska Komisija za Javnu upravu je usvojila u petak načelni Nacrt zakona o platama, koja ima budžetski trošak od 745 miliona evra.

Ministar unutrašnjih poslova i javne uprave, Dželjalj Svečlja, obrazložio je nacrt zakona o platama, rekavši da ovaj nacrt zakona po prvi put stvara jedinstven sistem zarada i donosi jednakost u platama zaposlenih u javnom sektoru, koji se plaćaju od budžeta Kosova.

error: Content is protected !!