Sudije ne dostižu ni normu rešenih predmeta

Sudije ne dostižu ni normu rešenih predmeta

Sudije ne uspevaju da rešavaju predmete u građanskim slučajevima, čak ni onako kako je to utvrđeno normama Sudskog saveta Kosova. Prošla godina je završena sa preko 80.000 nerešenih građanskih predmeta. Bolja situacija nije zabeležena ni ove godine što se tiće tretiranju krivičnih predmeta. Do kraja septembra ove godine, uknjiženo je više od 300.000 nerešenih predmeta.

Posmatračke organizacije kažu da im je za njihovo rešavanje potrebno više od dve godine, uz uslov da se novi slučajevi neće primati. Razlog za povećanje broja predmeta je, kako navode, nepoštovanje kolektivnog ugovora od strane javnih institucija…

error: Content is protected !!