Srpski referendum, Policija: Situacija na Kosovu protekla je mirno i bez incidenata

Srpski referendum, Policija: Situacija na Kosovu protekla je mirno i bez incidenata

Pozivajući se na informacije u vezi sa upozorenjima da će 16. januara na Kosovu biti organizovan referendum o ustavnim promenama u Srbiji, Kosovska policija je, na osnovu zakonskih akata i rezolucije koju je usvojila Skupština, sačinila operativne planove za održavanje ustavnog poretka kao i održavanje javnog reda i mira u zemlji.

Kosovska policija je izradila operativni nalog koji predviđa mere i radnje u cilju održavanja ustavnog poretka Kosova i garantovanja opšte bezbednosti. Takođe, predviđene su sve planske i operativne radnje za upravljanje bezbednošću i profesionalno reagovanje u slučaju narušavanja civilne bezbednosti ili ustavnog poretka u našoj zemlji…

error: Content is protected !!