Spisak svedoka, čak i sa mrtvima, ne glasa se u istražnoj komisiji za energetiku

Spisak svedoka, čak i sa mrtvima, ne glasa se u istražnoj komisiji za energetiku

Sukob opozicije i pozicije usledio je na sastanak parlamentarne istražne komisije o sumnjama u zloupotrebu električne energije od 2006-2022, koju je utvrdila Vlada Kosova, i kao rezultat toga nije izglasan spisak imena svedoka koji će biti pozvani za intervju.

Skupštinska istražna komisija za energetiku ovog petka nije u načelu izglasala punu listu imena svedoka koji će biti pozvani u komisiju na razgovo,r kojih ima oko 275 osoba do sada svedoci na spisku koji je sastavila uprava Skupštine Kosova…

error: Content is protected !!