Skupština usvaja Predlog zakona o Privrednom sudu

Skupština usvaja Predlog zakona o Privrednom sudu

Skupština Kosova je sa 74 glasa za usvojila Nacrt zakona o Privrednom sudu.

Preliminarno, izabrani predstavnici naroda odobrili su 32 prateća amandmana na ovaj predlog zakona…

error: Content is protected !!