Skoro 9 hiljada aktivnih slučajeva sa COVID-19 u Prištini

Skoro 9 hiljada aktivnih slučajeva sa COVID-19 u Prištini

Pored povećanja broja pozitivnih slučajeva COVID-19, povećan je i broj aktivnih slučajeva sa ovim virusom.

Trenutno na Kosovu ima 25.458 aktivnih slučajeva COVID-19.

Samo u opštini Priština ima 8 hiljada 864 aktivnih slučajeva. Peć trenutno ima 1 hiljada 925 slučajeva, Mitrovica 1 hiljada 763, Gnjilane 1 hiljada 559, Prizren 1 hiljada 497, Kosovo Polje 1 hiljada 380, Đakovica 1 hiljada 253, Uroševac sa 946 i druge opštine sa stotinama aktivnih slučajeva sa COVID-19…

error: Content is protected !!