Sin Adema Demačija: Optužbe specijaliozovanog tužioca poništavajuče orijentacije države Kosova

Sin Adema Demačija: Optužbe specijaliozovanog tužioca poništavajuče orijentacije države Kosova

Ščiptar Demači, sin aktiviste Adema Demačija, rekao je da nametanje Međunarodne Zajednice da se prihvati ovaj Specijalni Sud, pre nego što je srpska država optužena i osuđena za genocidna dela – žrtve invaliditeta, seksualna silovanja, duhovnu i materijalnu štetu na Kosovu tokom 1998/ 99 godina, bilo je već od poćetka nepoštena inicijativa, agresivna i pristrasna.

On je na Facebook-u napisao da optužbe od Tužioca Specijalnog Suda, samo i samo protiv bivših boraca OVK-a, a ovih dana I Tačija i Veselija, destruktivne su poništavajuće i minirane orijentacije nove države Kosovo.

“Nadamo se da će delovati nepisani Zakoni prirode, tamo gde ljudi namerno prave greške”, napisao je

error: Content is protected !!