Roba u poljoprivredi sa poskupljenjem od 25%

Roba u poljoprivredi sa poskupljenjem od 25%

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je indeks cena poljoprivrednih inputa za četvrti kvartal 2021. godine, u kojem se navodi da su dobra i usluge koje se trenutno koriste u poljoprivredi porasle za 25,3 odsto u odnosu na isti period 2020. godine.

KAS kaže da je promenio baznu godinu indeksa sa 2010 = 100 na 2015 = 100 prema metodologiji Evrostata.

error: Content is protected !!