Putem kofera se prikazuje priča o mladim ljudima koji odlaze sa Kosova

Putem kofera se prikazuje priča o mladim ljudima koji odlaze sa Kosova

Organizacija „Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu“, sa sloganom „Kada će ad bude dobro“, obeležila je Međunarodni dan mladih.

Ova aktivnost se odvijala na Trgu Majke Tereze, u Prištini, gde je postavljeno nekoliko kofera sa imenima ljudi koji su izbegli sa Kosova.

error: Content is protected !!