Prvo školsko polugodište smatra se uspešnim

Prvo školsko polugodište  smatra se uspešnim

Ministarstvo Obrazovanja i USONK prvo polugodište ove školske godine nazivaju uspešnim, koja je zbog pandemije počela kasnije i završilo se ranije nego što je planirano.

Zbog pandemije, ova školska godina je organizovana na osnovu tri scenarija, gde je scenario A predvideo nastavu u školama, scenario B kombinovao  nastavu u školi i onlajn, dok je scenario C predvideo onlajn učenje .

Ministar Obrazovanja i Nauke, Rame Ljikaj, kaže da je većina škola primenila nastavni plan i program prema kalendaru koji je predviđen.

U tim školama u kojima realizacija svih nastavnih časova nije realizovana, Likaj kaže da će biti zamenjeni tokom drugog polugodišta.

Ljikaj: Većina škola je na sreću implementirala nastavni program

„Cenimo da je većina škola na sreću primijenila nastavni plan i program prema kalendaru koji je predviđen, sa izuzetkom ova četiri dana, što ćemo kasnije vidjeti u saradnji sa ODO-a, nnaravno i sa stručnjacima ministarstvima i stranim stručnjacima kako da nadoknadimo ove dane. Većina škola sada i ponovo su radile na scenariju A i u potpunosti su sprovele predviđeni nastavni program, određeni broj škola je prešao iz scenarija A u scenario C ili negde gde je bilo slučajeva da se samo jedna razred ili dva promelia scenarij, međutim, rezultati su ohrabrujući. Posetio sam ukupno 119 škola u svim gradovima i selima na Kosovu i video sam čitave opštine koje su uvek radile u scenariju A … Mi možemo da budemo nezadovoljni postignućima i rezultatima u pogledu kvalitet učenja, ali za okolnosti u kojima se nalazimo verujemo da je dostignut potreban nivo i ono što se očekivalo “, kaže on.

Predsednik Ujedinjenog Sindikata Obrazovanja, Nauke i Kulture Rahman Jašari kaže da su, uprkos poteškoćama sa kojima se suočavaju nastavnici, dali sve od sebe u učenju i poučavanju.

Kaže da su radosni što uprkos povećanju broja slučajeva COVID-19 među nastavnicima i učenicima, škole nisu u potpunosti zatvorene, dok naglašava da i dalje podržavaju nastavu u školama.

Jashari: Nastavne jedinice koje su ostale neobradive preneče se u drugo polugodište

„Izgubljeni dani i nastavne jedinice koje su ostale neobradive u prvom polugodište biće prebačene u drugo polugodište i moje kolege su spremne i posvećene da daju svoj doprinos onoliko koliko to uslovi dozvoljavaju. Raduje me činjenica da na Kosovu nije došlo do potpunog prekida nastave, tamo gde je bilo večih zaraza, prešlo se na onlajn učenje i opet su se ti razredi ili te škole vratili nastavi u obrazovnim institucijama … Procena je svakodnevna, dve komponente ocenjivanja koje imaju i verujem da je većina nastavnika na Kosovu obavljala ovaj zadatak postepeno i tokom razvoja nastavnog procesa. Siguran sam da su oni obavili ovaj zadatak, što je jedan od najtežih zadataka procene znanja, i kažem da  ovaj semestar ovako završavamo“, kaže on.

Izvršni direktor Instituta EdGuard, Rinor Ćehaja, održavanje nastave u vreme pandemije naziva neobičnom, koji kaže da je smanjenje nastavnog procesa kroz tri scenarija predstavljalo preopterećenje za nastavnike u profesionalnom pogledu, ali i emocionalno opterećenje za same učenike.

Ćehaja: Ovo polugodište je bilo neobično

Ovaj semestar je bio neobičan, smanjenje procesa učenja kroz tri scenarija predstavljalo je  preopterećenje za nastavnike u profesionalnom smislu, ali i emocionalno opterećenje za same učenike.

Kao takav, ne može se očekivati da će i sam rezultat biti bolji od onoga što imamo sada … Ja procenjujem da je često kretanje između scenarija direktno uticalo na pažnju i koncentraciju učenika pored postizanju rezultata učenja i profesionalnu nemogućnosti nastavnika da koriste dosledne metodologije ka prenošenju znanja učenicima. U ovakvoj situaciji neizbežno je da se ista prenese i na ocenjivanje kod učenika, jer se nedostižni rezultat učenja učenika takođe pretvara u loše preneto znanje i nerealno ocenjivanje “, On kaže.

Ministar Zdravstva Armend Zemaj najavio je da je od početka ove školske godine na COVID-19 testirano 10 hiljada 823 nastavnika, od kojih je 1 000 615 pozitivno, dok je rekao da je testirano 6 hiljada 792. učenika i pozitivni rezultirali su 1.000 173.učenika.

Zemaj: Testirano je 10 hiljada 823 nastavnika

„Do sada, kada se nastavni proces završava danas, od 15. septembra do danas, testirano je 10 hiljada 823 nastavnika, od koji  je 1 hiljada 615 pozitivno sa procentom od 14,9 procenata i 6 hiljada 792 učenika, od kojih su 1 hiljada 173  rezultiralo pozitivni na skali od 17,3 procenta, ukupnom proseku od 15,8 procenata”, kaže on.

Prema školskom kalendaru, nastava na Kosovu trebala je da se završi 24. decembra 2020.godine i da započne 8. januara 2021. godine, ali je zbog nerasprostranjenosti COVID-19 prvo polugodište završeno juče i počeće 18. januara.

error: Content is protected !!