Protestom se zahteva od MZ da obezbedi terapiju za cističnu fibrozu

Protestom se zahteva od MZ da obezbedi terapiju za cističnu fibrozu

Udruženje obolelih od cistične fibroze, zajedno sa roditeljima obolelih od ove bolesti, protestom organizovanim ispred Ministarstva zdravlja zatražilo je da se ispuni lista esencijalnih lekova za ovu bolest potpisana 2019. godine. A od sekretara MZ Naim Bardičija dobili su infrmaciju da su u procesu obezbeđivanja lekova za pacijente sa cističnom fibrozom, čak je rekao da će uskoro početi distribucija terapije kreon.

Gani Krieziu, koji ima sina obolelog od cistične fibroze, očekuje da im Ministarstvo zdravlja obezbedi početnu terapiju za lečenje ove bolesti.

error: Content is protected !!