Prosečna bruto plata u 2021. godini na Kosovu bila je 484 evra

Prosečna bruto plata u 2021. godini na Kosovu bila je 484 evra

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je nivo plata na Kosovu za 2021. godinu, u kojoj se navodi da su u 2021.godini prosečne bruto plate na Kosovu bile 484 evra, dok su 2020. godine bile 466 evra.

Prema ASK-u, ova publikacija sadrži podatke o prosečnoj bruto i neto plati po sektorima i ekonomskim aktivnostima u javnom sektoru (administraciji), javnim preduzećima i privatnom sektoru na Kosovu.

error: Content is protected !!