Projekat SEEK pomogao je više od hiljadu porodica i 26 stambenih kompleksa za efikasnost

Projekat SEEK pomogao je više od hiljadu porodica i 26 stambenih kompleksa za efikasnost

Danas je održana završna konferencija projekta „Subvencije za energetsku efikasnost na Kosovu (SEEK)“, projekt kojeg realizuje Fondacija Milenijuma Kosova uz podršku Millennium Challenge Corporation (MCC) od kojeg su imali koristi više od 1.000 domaćinstava i 26 stambenih zgrade za mere energetske efikasnosti.

Na kraju projekta SEEK, predstavljeni su nalazi ovog projekta, koji imaju za cilj da pomognu kosovskim institucijama da oblikuju buduće investicije u efikasnost električne energije.

error: Content is protected !!