Proces izbora Narodnog Advokata prate ozbiljne pravne nedostatke

Proces izbora Narodnog Advokata prate ozbiljne pravne nedostatke

Grupa za pravne i političke studije (GPPS) izrazila je protivljenje procesu izbora za narodnog advokata u Skupštini Kosova. GPPS kaže da je na sastancima sa članovima i predsedavajućom Komisije za Ljudska Prava od početka insistirala da se taj proces zasniva na jasnim standardima za merenje profesionalnosti, integriteta i liderske sposobnosti kandidata.

GPPS kaže da, iako je dugo predložio Komisiji za ljudska prava uporednu metodologiju kako se takav proces odvija u razvijenim demokratijama, on je uporno odbačen.

“Način na koji je juče formalni razgovor s kandidatima obavio Komisija za procjenu ljudskih prava bio je potpuno neprofesionalan, praćen opsežnim pitanjima koja nemaju ozbiljan značaj u identifikaciji profesionalnosti kandidata i u potpunoj diskreciji, kako bi članovi prosuđivali prema svom „političkom uverenju“ koji su kandidati najprikladniji za mesto narodnog advokata. Komisija za procenu nije dala nikakav odgovor o tome šta su ocenili i zašto su kandidate kje su držali u tajnosti bili na uskoj listi. “Takva činjenica ozbiljno je uznemirujuća i u potpunoj suprotnosti je sa zakonom o narodnom advokatu, koji insistira na objektivnom postupku selekcije”, navodi se u saopštenju GPPS-a.

“Štaviše, nastavlja GPPS, Komisija za procenu zatvorila je sastanak panela za civilno društvo i međunarodne posmatrače kada je došlo vreme da se dodeljuju bodovi i odluče. Takav trenutak je presudan za transparentnost i integritet procesa. Zašto komisija za procenu treba da isključi civilno društvo sa stanovišta bodovanja? Zašto komisija za ocenjivanje ne bi trebalo da ima ni jedan profesionalni kriterijum vezan za merljiv indikator za procenu podobnosti kandidata? Kako je moguće isključiti civilno društvo na sramotan način iz nadgledanja procesa? Kako je moguće da se ozbiljan proces intervjua odvija na osnovu niza pitanja koja su više poput opšteg opisa nego procesa za procenu?

“Postoji samo jedan odgovor na ova pitanja: kultura hvatanja, praćena ozbiljnom tendencijom prikrivenih manipulacija, koja je u našoj republici postala uobičajena. Stoga tražimo od Skupštine da taj postupak otkaže i ponovo razvije u skladu sa memorandumom potpisanim sa Britanskom Ambasadom, gde bi britanski stručnjaci dali objektivnu procenu svakog kandidata; i sa neograničenim i neisključenim učešćem civilnog društva i međunarodnih organizacija “, zaključuje se u saopštenju GPPS-a.

error: Content is protected !!