Preko 5.600 aktivnih slučajeva COVID-a

Preko 5.600 aktivnih slučajeva COVID-a

Trenutno u celoj zemlji ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-a je 5 hiljada 650.

Najveći broj ima opština Priština sa 927 aktivnih slučaja, zatim Prizren sa 466 slučajeva.

error: Content is protected !!