Preduzeća očekuju paket oporavka, strahujući da će se on možda odgoditi da se primeni

Preduzeća očekuju paket oporavka, strahujući da će se on možda odgoditi  da se primeni

Predsednik Privredne komore Kosova, Berat Rukiqi, rekao je za KosovaPress da vlada kasni sa hitnim paketom da pomogne preduzećima, i stoga je rekao da će biti odlaganja i u paketu ekonomskog oporavka.

Prema njegovim rečima, paket ekonomskog oporavka trebalo bi da bude preko 600 miliona evra, kako bi se preduzećima pomoglo I da ne dude bankrota.

Nakon ublažavanja mera za sprečavanje širenja COVID-19, mnogim preduzećima je dozvoljeno da posluju, međutim Rukiqi kaže da se ta preduzeća suočavaju sa nedostatkom prodaje. Stoga kaže da se preduzeća suočavaju sa izrazitim nedostatkom likvidnosti.

Rukiqi: Prvi problem je pad prodaje

„Mislim da su nam potrebna sredstva za likvidnost kompanija, ne očekujemo paket oporavka koji iz više razloga ne može očekivati da se realizuje vrlo brzo. Nije slučajno što sam istaknuo ovaj problem što su preduzeća koja su započela s radom i ona koja očekuju da počnu s radom u nedostatku značajnih finansijskih resursa i zatim mogućnosti da normalno funkcionišu suočena sa dva glavna problema. Prvi problem je pad prodaje, drugi problem u većini ovih preduzeća je nedostatak spoljnog finansiranja koje je u ovom slučaju povezano sa bankarskim sistemom, koji normalno očekuje da vidi situaciju, jer je u ovom trenutku velik rizik finansiranje bilo kojeg vrsta poslovanja, posebno iz sektora koji su pogođeni i za koje će trebati vremena da se oporavi “, kaže on

Glavni  Privrednu komoru Kosova kaže da je vlada odgodila paket hitnih slučajeva i da mnoga preduzeća i radnici još uvek nisu dobili sredstva dodeljena iz ovog paketa.

 

Rukiqi: Postoje neke nejasnoće koje i dalje prate sprovođenje paketa

„Mnogo je odlaganja, procedura i nekih nejasnoća koje još uvek prate sprovođenje paketa za hitne slučajeve. Sama reč hitnost znači da će akcija biti brza, hitna, što znači da će u primeni takvog paketa biti potrebno ne više od dve, tri nedelje kao što se to dogodilo u drugim zemljama. Sada razgovaramo dva meseca nakon uvođenja restriktivnih mera koje su bile neophodne za sprečavanje pandemije, a sredstva i dalje nisu dostupna preduzeću ili radniku “, naglašava on.

Kašnjenje u realizaciji paketa za vanredne situacije, prema njegovim rečima, uticaće i na zakašnjenja u paketu ekonomskog oporavka. Kaže da kašnjenje u ovom paketu usložnjava i činjenica da je vlada na dužnosti.

Izjavio je da veruje da će posle COVID-19 postojati veliki politički konsenzus u pogledu ekonomske situacije, što je, prema njegovim rečima, do sada nedostajalo.

Rukiki: Imaćemo kašnjenja u vezi sa paketom za oporavak

“Čak i tamo u hitnim slučajevima imamo odlaganja i imamo kašnjenja i imaćemo kašnjenja, što je mnogo važnije naglasiti što se tiċe paketa za oporavak, znajući problem samog donošenja odluka, to znači da imamo uslove u korišćenju mnogih sredstva koje mogu doći od podrške u obliku zajma ili finansijske podrške međunarodnih finansijskih institucija. Pošto deo njih moraju se usvojiti  kao međunarodni sporazumi, a isti nije dovoljan da se odobre samo u vladi, već moraju biti odobreni i u parlamentu. U ovoj binomnoj Skupštini Vlade sada imamo jaz u odlučivanju znajući da je Parlament razrešio vladu “, kaže on.

Šef Privredne komore Kosova kaže da Kosovo može imati koristi od oko 300 miliona evra od međunarodnih finansijskih institucija ili donatora. Međutim, prema njegovim rečima, paket ekonomskog oporavka trebalo bi da bude oko 600 miliona evra.

Rukiqi: Mi čekujemo da će stvarna vrednost biti oko 600 miliona evra

“U realnijoj verziji, oko 300 miliona evra može biti samo od međunarodnih finansijskih institucija ili od donatora. Obično postoji mnogo projekata koji su samo aktuelni i koji se mogu modifikovati u skladu sa potrebama privrede nakon posledica koje je ostavila pandemija. Osim  toga, moramo pogledati domaće resurse, domaći dug  u kojoj meri možemo da pozajmimo jeftina sredstva … Očekujemo da će stvarna vrednost biti oko 600 miliona evra, moguća, dostižna i posebno neophodna u ovaj put kada postoji potreba za novim ciklusom ne samo oporavka, već i transformacije ekonomije i transformacije određenih sektora ekonomije koji imaju potencijal da konkurišu “, naglasio je.

On kaže da paket ekonomskog oporavka treba da ima za cilj što više novca utrošenog na paket ostane na Kosovu, a ne da ide na uvoz.

Rukiqi: Paket treba da ima za cilj da  sezadrže što više financijske sredstva

„Paket treba da ima za cilj da zadrži što više sredstava ovde, što znači da sredstva utrošena na paket ostaju unutar zemlje, a ne da idu u uvoz i ne idu u druge zemlje u bilo kojem obliku. Dakle, da imamo što veću unutrašnju cirkulaciju novca i to se pozitivno odražava i utiče na ekonomski rast, a posebno ima mnogo veći uticaj na povećanje zaposlenosti u zemlji. To bi trebao biti cilj paketa “, kaže Rukiqi.

Posle suočenja zemlje sa pandemijom COVID-19, veliki broj preduzeća u privatnom sektoru je zatvorene kao mera predostrožnosti protiv širenja virusa. Vlada je odobrila hitni paket od 179,6 miliona evra./M.Duraku/

error: Content is protected !!