Potrošačke cene u 2021. više za 3,4%

Potrošačke cene u 2021. više za 3,4%

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je harmonizovani indeks potrošačkih cena (HIPC) za 2021. godinu, u kojem se navodi da je ukupan usaglašeni indeks potrošačkih cena u zemlji u 2021. godini bio veći u proseku za 3,4 odsto u odnosu na 2020. godinu.

Prema KAS-u, godišnje objavljivanje Harmonizovanog indeksa potrošačkih cena (HIPC) usklađenog prema međunarodnom konceptu primenjuje se od januara 2015. godine, dok sadrži vremenske serije na godišnjem nivou za period 2002 – 2021. godine, preračunate sa osnovom godina 2015 = 100.

error: Content is protected !!