Policija sa apelom vozačima

Policija sa apelom vozačima

Kosovska Policija apelovala je na povećan oprez, prilagođavanje brzine atmosferskim uslovima, uslovima na putu i ​​usporavanje kretanja po zaleđenim putevima.

Ovaj apel je uputila policija na osnovu trenutne situacije u kojoj se, pored poplava koje su prisutne u nekim naseljima i na ulicama, hidrometeorološkog zavoda Kosova, predviđa i hladno vreme u našoj zemlji.