PDK, spreman da glasa Zakon o Oporavku, LDK obećava da će se uzeti u obzir njihovi zahtevi

PDK, spreman da glasa Zakon o Oporavku, LDK obećava da će se uzeti u obzir njihovi zahtevi

U nedostatku kvoruma odlučivanja u Odboru za Budžet i Transfere, glasanje o nacrtu zakona o budžetskim izdvajanjima za budžet za 2021. godinu i izveštaj sa preporukama za Nacrt Zakona o Ekonomskom Oporavku ostavljaju se za drugi sastanak.

Međutim, primećena je spremnost Demokratske Stranke Kosova da sedne sa vladajućim strankama i razgovara o usvajanju Nacrta Zakona o Ekonomskom Oporavku, a jedini zahtev je da se uključe njihovi amandmani. LDK obećava da će sedeti da razgovaraju o ovome i da će uključiti sve što je u skladu sa zakonom.

Na ovom sastanku komisije, na početku diskusije o ove dve tačke, poslanik LDK Škeljzen Hajdini tražio je da se glasanje o ove dve tačke odloži za drugi sastanak, ali za ovo glasanje nije bilo kvoruma.

Hajdini: Da se ​​odloži za sledeći sastanak

„Predlažem da se o dva nacrta zakona ne glasa, odlažu se za sledeći sastanak“, rekao je on.

Poslanik PDK Kujtim Gaši rekao je da kao stranka pozivaju vladu da uzme u obzir njihove preporuke, a ako budu uzete u obzir, rekao je da će glasati o nacrtu zakona o ekonomskom oporavku.

Gaši: PDK će podržati ekonomski oporavak

“U vrlo smo zavidnoj situaciji kada je ovaj zakon postao svakodnevni problem svih građana Kosova, sa posebnim naglaskom na poslovnu zajednicu i koristim ovaj sastanak Komisije da bih pozvao vladajuće stranke, vladu, da bez gubljenja vremena da sednemo sa našom poslaničkom grupom i uzmemo u obzir primedbe, sugestije i preporuke poslaničke grupe PDK.U trenutku kada se te preporuke uzmu u obzir, PDK će sa svoja 24 glasa podržati Zakon o Ekonomskom Oporavku“, rekao je on.

Poslanik LDK Fatmir Redžepi izrazio je spremnost da sedne i razgovara sa opozicionim strankama kako bi se pronašlo rešenje u vezi sa Zakonom o Ekonomskom Oporavku.

On je kritikovao pristup premijera Avdulaha Hotija u vezi sa glasanjem o ovom nacrtu zakona, rekavši da je morao da razgovara sa članovima Odbora za budžet i transfere.

Redžepi: Trebali su doći kod nas na razgovore

„Slažem se da su ovo poslednje sekunde u kojima smo pozvani zajedno, u potpunosti se slažem da sam i tog dana razgovarao sa Bedrijem koji nije ovde i pitao sam ga tog dana šta možemo učiniti da tom delu ne damo političku boju, već da to uradimo osim dela ekonomskog interesa koji je u okviru nacrta zakona i da bi bio bolji. Slažem se da ako je ovaj sastanak organizovan i da je dobro dati zamah premijeru.On je trabao da dođe kod nas na razgovore“, rekao je.

Drugi poslanik LDK, Škeljzen Hajdini, takođe je obećao da će se preporuke uzeti u obzir u skladu sa važećim zakonima.

Hajdini: Obećavam da će se preporuke uzeti u obzir

„Ovo je u skladu sa onim što smo stalno pozivali. Otvoreni smo.Obećavam da ćemo sedeti i sve što je u skladu sa zakonima na snazi, što nije u suprotnosti sa Ustavom, da će oni biti uzeti u obzir i uvršteni u Zakon o Ekonomskom Oporavku“, rekao je on.

U svom odgovoru, poslanik PDK Kujtim Gaši rekao je da oni traže da ne budu retorični, već premijer da sedne sa opozicijom da uzme u obzir amandmane koje su predložili.

Gaši: Preporuke i dopune koje je predložio PDK su jednostavne

„Preporuke i dopune koje je predložio PDK su jednostavne i čine ih jednakima onima koji danas povlače sredstva iz Trusta, jer mislimo da nemaju svi građani sredstva, pa ne možemo diskriminisati nikoga da povuče 35 evra a neko 2 hiljade i 500 evra. Dakle, postojao je cilj da se postigne ravnopravnost i nakon 5 ili 7 godina deo onih koji su imali manje sredstava biće nadoknađen, jer Kosovski budžet to omogućava nakon 4 ili 5 godina.Spremni smo da odredimo prioritete koje je predložio PDK i da glasamo o zakonu i utiremo mu put, ali ovo je pitanje koje premijer mora da uradi”, rekao je on.

Spremnost Demokratske Stranke Kosova da sedne i razgovara sa vladom, poslanicom RG pokreta Pokreta Samoopredeljenje Mimozom Kusari-Ljilja, vidi to kao diskusiju za političko pregovaranje.

Kusari: Ovo se naravno raspada na političku raspravu

„Više od same rasprave ili mogućnosti da se nađe rešenje, ovo se prirodno raspada na političku pregovaračku raspravu o tome šta će se dogoditi u nedelju na lokalnim izborima u Podujevu, sa mogućnošću ulaska ili ne ulaska PDK u vladu. Stoga sve ovo košta sve građane. Više od toga moralo se sastaviti sa planom. Razumem Gašija kada je spomenuo da Hoti treba da dođe, ali nije uložio ni truda ni za jednu meru pomoći građanima.Stoga ovo vidim više sa političkom konotacijom nego da bih pomogli onima kojima je potrebno“, rekla je.

Na ovu izjavu reagovali su poslanici Škelzen Hajdini i Kujtim Gaši, rekavši da to nije politika što se radi sa Zakonom o Ekonomskom Oporavku.

Odbor za Budžet i Transfere glasao je danas o godišnjem finansijskom izveštaju Operatora Sistema, Prenosa i Tržišta – KOSTT za 2018. i 2019. godinu.

Zamenici članova ove komisije pitali su rukovodstvo KOSTT-a o tome ko je vršio snabdevanje električnom energijom u severnom delu zemlje i da li se ta upotreba energije plaća.

Glavni izvršni direktor KOSTT-a Mustafe Hasani rekao je da su oni ti koji snabdevaju električnom energijom u severnom delu zemlje, dok je rekao da oni takođe pokrivaju gubitke koji mesečno dostižu 2,5 miliona evra mesečno.

Hasani: Pokrivamo gubitke na severu, to bi moglo biti 2,5 miliona mesečno

„Što se tiče pitanja koliko novca mesečno pokrivamo gubitke na severu, to je oko 2 i po miliona. Imali smo dogovor sa Ministarstvom za Ekonomski Razvoj za dodelu sredstava u vrednosti od 10 miliona koja je u toku i verujem da će vrlo brzo sredstva biti dodeljena iz trezora i uvereni smo da će naše mogućnosti da pokrijemo te gubitke biti do maja 2021 godine, pa ovde izražavam zabrinutost da u budžetu za 2021. godinu nismo predvideli dodeljivanje sredstava za pokrivanje ovih odstupanja “, rekao je.

Komisija je takođe izglasala godišnji finansijski izveštaj Regulatorne Kancelarije za Energiju za 2019 godinu, godišnji finansijski izveštaj Regulatornog Tela za Elektronske i Poštanske Komunikacije za 2019. godinu, kao i izveštaj o troškovima Skupštine Kosova za devet meseci 2020.

error: Content is protected !!